Selecteer een pagina

BELEID

Fonds 1999 stelt zich ten doel de samenleving, primair in Nederland, beter te maken door initiatieven en projecten te steunen die de maatschappij vrolijker, inclusiever en positiever maken. Wij zoeken projecten die aan één of meerdere van onze kernwaarden voldoen: het brengen van vrolijkheid, het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving en het verzorgen, bewaren en doorgeven van cultuur en natuur aan volgende generaties. Educatie in de ruimste zin van het woord is een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van projecten. Omdat mensen die bereid zijn hun hele leven te blijven leren en die open staan voor nieuwe ideeën en invloeden een goede samenleving stimuleren en positief kunnen beïnvloeden.

Het bestuur van Fonds 1999 kiest zelf de projecten die het wil ondersteunen. Zowel eenmalige als meerjarige projecten kunnen worden ondersteund. Een aanvraag indienen is niet mogelijk.

Belangrijke criteria, naast aansluiting bij onze kernwaarden, zijn passie, ondernemerschap, een deskundige en gedreven organisatie en competent management.

FINANCIEEL BELEID

Stichting Fonds 1999 beschikt over een stamvermogen en het rendement daarvan wordt voor tenminste 90% aangewend voor het realiseren van de doelstelling. Fonds 1999 werft zelf geen donaties en fondsen.

Jaarlijks worden de financiën van de stichting gevat in een jaarverslag dat door het bestuur van de stichting wordt goedgekeurd.

Het fonds is in 2017 opgericht.

Klik hier om financiëel verslag 2017 te bekijken.

Klik hier om financiëel verslag 2018 te bekijken.

Klik hier om financiëel verslag 2019 te bekijken.

Klik hier om financiëel verslag 2020 te bekijken.

Klik hier om financiëel verslag 2021 te bekijken.

Klik hier om financiëel verslag 2022 te bekijken.

Klik hier om financiëel verslag 2023 te bekijken.

BESTUUR

Fonds 1999 heeft een bestuur dat uit tenminste vijf personen bestaat. Het bestuur is onbezoldigd.
Het fonds heeft geen mensen in dienst. De bestuursleden van het Fonds zijn gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd. Een donatie is uitsluitend toegezegd als de aanvrager een schriftelijke toezegging heeft ontvangen, ondertekend door de voorzitter én de penningmeester van Fonds 1999.

Bestuursleden:

De heer drs. A.A. (Arent) Fock
Voorzitter

Mevrouw M.F. (Marthe) Fock
Vicevoorzitter en secretaris

De heer mr. G.H.A. (Guido) ter Kuile
Penningmeester

Mevrouw H.C.A. (Henriette) van Ittersum
Lid

Mevrouw M. (Maaike) van der Rhee
Lid

Bestuurssecretaris: Charlotte Nierstrasz-Waldeck
Extern adviseur: Marischka Leenaers

BELEID

Fonds 1999 stelt zich ten  doel de samenleving, primair in Nederland, beter te maken door initiatieven en projecten te steunen die de maatschappij vrolijker, inclusiever en positiever maken. Wij zoeken projecten die aan één of meerdere van onze kernwaarden voldoen: het brengen van vrolijkheid, het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving en het verzorgen, bewaren en doorgeven van cultuur en natuur aan volgende generaties. Educatie in de ruimste zin van het woord is een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van projecten. Omdat mensen die bereid zijn hun hele leven te blijven leren en die open staan voor nieuwe ideeën en invloeden een goede samenleving stimuleren en positief kunnen beïnvloeden.

Het bestuur van Fonds 1999 kiest zelf de projecten die het wil ondersteunen. Zowel eenmalige als meerjarige projecten kunnen worden ondersteund. Een aanvraag indienen is niet mogelijk.

Belangrijke criteria, naast aansluiting bij onze kernwaarden, zijn passie, ondernemerschap, een deskundige en gedreven organisatie en competent management.

FINANCIEEL BELEID

Stichting Fonds 1999 beschikt over een stamvermogen en het rendement daarvan wordt voor tenminste 90% aangewend voor het realiseren van de doelstelling. Fonds 1999 werft zelf geen donaties en fondsen.

Jaarlijks worden de financiën van de stichting gevat in een jaarverslag dat door het bestuur van de stichting wordt goedgekeurd.

Het fonds is in 2017 opgericht.

Klik hier om financiëel verslag 2017 te bekijken.

Klik hier om financiëel verslag 2018 te bekijken.

Klik hier om financiëel verslag 2019 te bekijken.

Klik hier om financiëel verslag 2020 te bekijken.

Klik hier om financiëel verslag 2021 te bekijken.

Klik hier om financiëel verslag 2022 te bekijken.

Klik hier om financiëel verslag 2023 te bekijken.

BESTUUR

Fonds 1999 heeft een bestuur dat uit tenminste vijf personen bestaat. Het bestuur is onbezoldigd.
Het Fonds heeft geen mensen in dienst. De bestuursleden van het Fonds zijn gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd. Een donatie is uitsluitend toegezegd als de aanvrager een schriftelijke toezegging heeft ontvangen, ondertekend door de voorzitter én de penningmeester van Fonds 1999.

Bestuursleden:

De heer drs. A.A. (Arent) Fock
Voorzitter

Mevrouw M.F. (Marthe) Fock
Vicevoorzitter en secretaris

De heer mr. G.H.A. (Guido) ter Kuile
Penningmeester

Mevrouw H.C.A. (Henriette) van Ittersum
Lid

Mevrouw M. (Maaike) van der Rhee
Lid

Bestuurssecretaris: Charlotte Nierstrasz-Waldeck
Extern adviseur: Marischka Leenaers