Fonds 1999

Fonds 1999 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die op eigen wijze een steentje wil bijdragen aan de wereld door het ondersteunen van goede initiatieven en projecten die als doel hebben de samenleving in Nederland en ver erbuiten leuker, vrolijker, positiever en kleurrijker te maken

Kernwaarden

Kernwaarden waaraan projecten moeten voldoen zijn: het brengen van vrolijkheid, het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving, het verzorgen, bewaren en doorgeven van cultuur en natuur aan volgende generaties. Educatie in de ruimste zin van het woord is een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van projecten. In de ruimste zin van het woord omdat mensen die bereid zijn hun hele leven te blijven leren en die open blijven staan voor nieuwe ideeën en invloeden, een goede samenleving stimuleren en positief kunnen beïnvloeden
.
.


Werkwijze

De focus ligt op drie gebieden te weten;
• Natuur
• Cultuur
• Participatie; Het bevorderen van een inclusieve samenleving waaraan ook gehandicapten en anderszins kansarmere mensen in gelijke zin kunnen deelnemen.


Fonds 1999 kiest zelf de projecten die het wil ondersteunen. Zowel eenmalige als meerjarige projecten kunnen worden ondersteund. Fonds 1999 is bij voorkeur niet de enige ondersteuner maar wil wel een substantiële bijdrage geven die het verschil maakt. Een belangrijk selectiecriterium om ondersteund te worden zijn passie, ondernemerschap, een deskundige en gedreven organisatie en competent management.

Meer lezen>>Heeft u nog vragen, dan kunt u gerust contact opnemen met de Stichting Fonds1999.